• Sinh viên các Chương trình Chất lượng cao

  • Các giáo sư nước ngoài đến giảng dạy

  • Sinh viên các Chương trình Chất lượng cao nhận bằng tốt nghiệp

  • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  • Sinh viên các Chương trình Chất lượng cao đi tham quan, thực tập

  • Trao phụ lục bằng cho sinh viên KSCLC

  • Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

  • Cựu sinh viên đi du học

VP Các chương trình Chất lượng cao

Địa chỉ: Nhà 201-D6, ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 04.3868.2163 | 04.3868.2123

Fax: 04.38682123