Chương trình kỹ sư tài năng

Danh sách trúng tuyển vào các chương trình Kỹ sư TN, Kỹ sư CLC, Chương trình Tiên Tiến K57

Thông báo trúng tuyển các chương trình KSTN, KSCLC, CTTT Danh sách trúng tuyển các ngành thuộc chương trình Kỹ sư tài năng: K57-Toán tin , K57- Điện tử VT , K57-Điều khiển TĐ , K57-Cơ ĐT...

Thông tin tuyển sinh năm học 2012-2013

Thông tin tuyển sinh năm học 2012-2013 Năm học 2012- 2013, Trung tâm Đào tạo Tài năng và Chất lượng cao tiếp tục tuyển sinh cho các chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng, Kỹ sư Chất lượng...

Lễ khai giảng KSTN-KSCLC-CTTT K56

Lễ khai giảng các chương trình KSTN, KSCLC và CTTT khóa 56 sẽ được tổ chức vào hồi 14h ngày 17/9/2011 tại Hội trường tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu. Kính mời các em sinh viên, phụ huynh và các thầy...

Các chương trình đào tạo của Trung tâm

Thông tin giới thiệu về các Chương trình đào tạo của Trung tâm đào tạo Tài năng và Chất lượng cao. Các nội dung tải về dưới đây: - Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng - Chương trình đào tạo Kỹ...

Danh sách trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo TN & CLC

 DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TN & CLC - CHƯƠNG TRÌNH KSTN - CHƯƠNG TRÌNH KSCLC ...

Kết quả thi tuyển vào Trung tâm đào tạo TN & CLC

Danh sách kết quả thi tuyển vào Trung tâm đào tạo TN & CLC: Download Danh sách kết quả thi tuyển của K55

Điều kiện học tập của sinh viên chương trình Kỹ sư Tài năng

Điều kiện học tập được ưu tiên Được học chương trình chuyên sâu Nhiều cơ hội nhận học bổng du học sau đại học tại Nhật , Mỹ, Úc, Singapore... Học chương trình tiếng Anh nâng cao (miễn phí) đạt...